Ballongflygning

Priser

Datum

25-26/2
27/2-2/3
3/3-5/3

Vuxen

1995 kr
1795 kr
1995 kr

Ungdom upp till 18 år

1495 kr
1295 kr
1495 kr

Barn upp till 12 år

1295 kr
1095 kr
1295 kr

Familj (2 vuxna + 2 barn/ungdom)

6180 kr
5980 kr
6180 kr

Ballongerna

Ballongerna som deltar i Arctic Balloon Adventure kommer från Sverige och övriga Europa. Det är olika stora ballonger där de största har en volym på 7 000 kubikmeter och en lyftkapacitet på tio passagerare.

Ballongerna har ett dubbelt bränslesystem för din säkerhet och korgen i rotting bärs upp av ett stort antal lastband.

Samling

Samling sker på Quality Hotel Lapland på er inbokade flygdag. Exakt tidpunkt kommer att anges närmare själva flygningen. Morgonens väderprognos avgör om ballongerna kommer att kunna lyfta.

Om justeringar görs i programmet, kommer vi snabbt att gå ut med information till dig som ska flyga. Det är dock först på startplatsen som vi vet om det går att flyga. Vi ersätter inte resor vid eventuell utebliven flygning.

Vid samlingen får du en genomgång av dagsprogrammet. Här kan du även köpa fika. Start- och landningsplats bestäms på samlingsplatsen med de senaste väderrapporterna som grund.

På startplatsen

Du som passagerare är en i ballongteamet och hjälper till med att iordningställa ballongen, före och efter flygning, med allt vad det innebär. Du får naturligtvis instruktioner om vad som ska göras liksom hur det bör göras. Att göra ballongen startklar när man väl kommit till startplatsen tar normalt 20-40 minuter.

På startplatsen går det i stora drag till på följande sätt:

  • Korgen lastas av från släpet. Brännare med mera monteras.
  • Ballonghöljet dras ut ur ballongsäcken.
  • Höljet fylls med kalluft med hjälp av bensindriven fläkt.
  • När tillräckligt med kalluft fyllts i höljet, tänder piloten brännaren och värmer upp luften samtidigt som mer luft fylls in i höljet och ballongen sakta reser sig upp.
  • Samtidigt som kall- och varmluft fylls i höljet drar ett antal personer i den så kallade kronlinan för att hålla nere toppen på ballonghöljet. Detta för att ballongen inte skall resa sig för snabbt och då samtidigt dra ihop öppningen nertill.
  • I samband med att ballongen reser sig vill korgen dra iväg. Vi förankrar därför ballongen, oftast i vår följebil.
  • När ballongen har rest sig kan passagerarna börja kliva ner i korgen. Piloten kontrollerar samtidigt att vajrar och linor är i korrekt ordning, liksom att nödvändiga flyginstrument är i funktion och rätt inställda.
  • Piloten börjar nu att elda kraftigt in i ballongen för att erhålla tillräcklig lyftkraft. När piloten lossar förankringen stiger ballongen uppåt, långsamt och behagligt.

Uppe i Ballongen

Själva starten upplevs i regel som att man står still medan marken sakta försvinner. Strax därefter kommer den pirriga höjdkänslan. Ballongen börjar röra sig i vindens riktning och i dess hastighet. Det är endast genom att byta höjd som man nu kan påverka flygriktningen.

Under flygningen har ballongen radiokontakt med en följebil. Vänner och bekanta kan genom att följa efter ballongens följebil också vara med om landningen (dock endast i egna bilar).

Efter cirka en timmes flygtid, beroende flygterrängen och vädersituation, börjar piloten planera landningen. Det gör han genom att, från luften, välja ut ett lämpligt landningsfält, för att sedan försöka "styra" ballongen dit. Det lyckas inte alltid och då får man flyga vidare till ett annat lämpligt landningsfält.

Efter landningen tömmer piloten ballongen på luft genom att öppna en stor luftventil i toppen på ballongen, samtidigt som en eller flera personer drar i kronlinan. All luft ska nu pressas ut ur höljet för att åter kunna packa ner det i ballongsäcken. Brännaren monteras ner och en del utrustning plockas åter ur korgen och allting lastas på släpet igen.

Efter detta skjutsar vi tillbaka de passagerare som parkerat på samlingsplatsen och äventyret är slut för denna gång.

Säkerhet

Ballongflygning anses vara det allra säkraste sättet att färdas fram i luften. Det finns ändå vissa saker att ta hänsyn till för att göra färden så säker som möjligt.

När ballongen tar mark måste passagerarna hålla i de handtag som finns på korgens insidor. Eftersom det någon gång händer att korgen välter i samband med landningen och ibland också faktiskt släpar efter ballongen är detta en säkerhetsåtgärd för att undvika skador på händer och armar i samband med landning.

Ingen får lämna korgen förrän piloten har gett sitt tillstånd till detta.

Minimilängd är 130 cm. Barn under 18 år flyger i sällskap med vuxen eller med skriftligt medgivande från målsman.

Vi rekommenderar inte att gravida eller personer med rygg- eller knäproblem flyger ballong då landningen kan liknas med att hoppa ner från en pall. Eftersom man måste stå upp under landningen samt kunna ta emot den stöt som blir vid landningen har vi inte möjlighet att flyga rullstolsburna personer.

Rullstolar, rullatorer eller kryckor får inte medtagas ombord, utan lämnas i våra bilar och återfås när vi landat. Personer som har epilepsi eller allvarliga hjärtproblem bör inte flyga eftersom vi inte har möjlighet att landa när vi vill utan endast när tillfällen ges.

Resenärer som är påverkade av alkohol eller droger kommer att avvisas. Det är förbjudet att röka i samband med ballongflygningen.

Väder

Vädret kan skifta snabbt här i norr. Vid olämpligt flygväder eller risk för olämpligt flygväder ställer vi in flygningarna av säkerhetsskäl. Inför varje flygning tar vi kontakt med flygmeteorologer som ger oss en specialprognos för ballongflygning. Detta för att få så färska och säkra uppgifter som möjligt.

Vi bestämmer oss för flygning ett par timmar före det är dags för samling. Det slutliga avgörandet om vi kan flyga tas på startplatsen. Det har även hänt att vi har ställt in flygningen då ballongen är fylld och startklar.

Glöm inte

Oömma och riktigt varma kläder och skor. Det är inte kallare uppe i luften än på marken, men man står stilla och det är ju som bekant alltid lättare att ta av sig om man har för mycket kläder.

Gympaskor räcker inte. Välj riktiga höga vinterskor, vinterjacka, mössa, vantar och tjocka byxor. Utan ordentliga kläder beviljas ej flygning. Ta gärna med ett sittunderlag eller liknande att stå på.

Det kan vara mysigt att ta med sig en korg med fika och varm dryck. Kikare och kamera kan vara spännande att ha med sig.

Vi tar inte ansvar för teknisk utrustning som kund tar med, exempelvis en kamera. Vi ansvarar inte heller för skador på kläder, väskor med mera. Då detta är en fritidsaktivitet är det lämpligt med oömma kläder.

Biljetter

Du behöver inte ta med ditt värdebevis på flygdagen eftersom vi har skrivit upp dig i våra listor vid köp.

Biljetterna är giltiga under Arctic Balloon Adventure 2017. Ni ansvarar själva för att boka in er på en specifik flygdag. Vid frågor, kontakta oss på info@arcticballoon.se.

Boka in er i god tid före evenemangets början så har ni störst chans att få flyga den dag som passar er bäst.

Om flygturen blir inställd er aktuella flygdag så kommer vi i samförstånd med er att flytta er till annan flygdag. Passar ingen annan dag så återlöses biljetten till ett värde av 90 procent av inköpspriset. Resterande 10 procent som inte återbetalas motsvarar bokningsavgiften. Biljetten återlöses inte om ni själva uteblir från flygdagen. Vi återlöser endast biljetter där flygning inte varit möjlig på grund av vädret. Önskar ni byta flygdag så ska det ske senast 48 timmar före beräknad start till en kostnad om 300 kr.

För avbokning och återbetalning på grund av sjukdom krävs läkarintyg.

Återbetalning av biljett/värdebevis enligt ovanstående regler genomförs efter eventets slut genom att ni kontaktar oss på info@arcticballoon.se. Uppge biljettnummer, namn, bank, kontonummer, telefonnummer och adress. Ansökan om återlösen av värdebeviset ska ske senast 31/3-2017. Sponsorbiljetter återbetalas ej.

Du har rätt att överlåta din ballongfärd till annan person. Meddelande om detta med angivande av vem som skall företa ballongfärden ska vara oss tillhanda senast 48 timmar före bokad ballongfärd till en kostnad om 300 kr. Vid byte av ungdomsbiljett till vuxenbiljett tillkommer mellanskillnaden.

Vanliga frågor

Vi är flera passagerare som vill åka ihop i samma ballong, funkar det?
Vi gör givetvis vårt bästa för att man ska få åka ihop med sin grupp, men vi kan inte garantera detta.

Får man fotografera eller videofilma från ballongen?
Ja, från och med 1 oktober 1994 finns ett generellt tillstånd att fotografera från luftfartyg. Tillståndet gäller dock inte för bilder tagna i kommersiellt syfte.

Kan man ringa från ballongen?
Nja, det går att ringa så länge ballongen befinner sig nära marken. Däremot är det inte så bra och anledningen är att man med ett telefonsamtal i samband med flygning ”slår ut” och/eller stör både stationer och andra samtal när man ringer/blir uppringd från luften.

Hur lång tid tar det? 
Flygtiden planeras till cirka en timme, men varierar beroende på omständigheterna mellan 30 och 90 minuter. Hela arrangemanget tar cirka fyra eller fem timmar från det att passagerare och besättning träffas tills man skiljs åt. Planera inte in något viktigt efter flygningen, eftersom tiderna är preliminära.

Frågor: 0970-772 290 info@arcticballoon.se

Boka ballongflygning

Boka boende

Sponsorer

Samarbetspartners